Koučing

Najlepší pocit je, keď dokážete to, čo ste chceli dokázať!

Koučing Vám pomôže v oblasti biznisu. Spoločne môžeme vytvoriť biznis plán, stratégiu a zmeniť Vaše podnikanie smerom k lepšiemu. Pomocou koučingu postavte vo svojom podnikaní ekonomiku na pevných základoch a podnikajte už len efektívne.

Veľakrát sa ocitáme v situácii, kedy sa nevieme pohnúť ďalej.  Nájsť riešenie na Vašu situáciu môžete vďaka koučingu. S koučingom si identifikujete svoje silné stránky, odhalíte svoje schopnosti a rozšírite Vaše myslenie na základe Vašich hodnôt. Koučing Vám pomôže lepšie sa rozhodovať , riešiť situácie efektívne a rozvíjať svoje  zručnosti.

Koučing je technika, ktorá pomáha človeku stať sa silnejším, aby si uvedomil, že len on má právo riadiť svoj život alebo biznis. Prebieha formou dôverného rozhovoru medzi klientom a koučom. Kouč Vás pomocou otázok posunie ďalej, pomôže  zvýšiť Váš výkon alebo efektívnejšie dosiahnuť Vaše ciele v živote, v práci a v podnikaní.  Naučí Vás, že nemáte čakať kým sa niečo stane alebo kým sa nájde niekto, kto to urobí za Vás ale že máte zobrať svoj život, kariéru a prácu do vlastných rúk.

Koučing Vám pomôže

Stanoviť si priority

Naučiť sa správne rozhodovať

Vytvoriť systém v podnikaní

Stať sa lídrom

Zvýšiť zisk z podnikania

Stať sa efektívnejšími

Life (osobný) koučing

Ľudskou prirodzenosťou je, že človek nemá rád zmeny, nie je jednoduché prejsť za hranice zóny komfortu. Životom často prechádzame so strachom alebo pochybnosťami. Bojíme sa a máme starosti, čo často spôsobuje nesplnené sny a túžby alebo nerealizované ciele.  Vďaka life koučingu môžete svoje ciele dosahovať s nadšením, radosťou a motiváciou.

Jednoduchšie rozhodovanie

Zvýšenie sebavedomia

Posilnenie silných stránok

Biznis (firemný) koučing

Firemný koučing je určený pre firmy, ktoré chcú zmeniť svoje fungovanie. Tento typ koučingu sa orientuje na rozvoj podnikania, zefektívnenie procesov vo firme, plánovanie, silné a slabé stránky podniku a na riešenie rôznych problémov súvisiacich s podnikaním. Firemný koučing je nastavený priamo pre Vašu spoločnosť v súlade s Vašimi požiadavkami. Investícia do business koučingu je investíciou do budúcnosti Vašej spoločnosti.

Tvorba biznis stratégie

Nastavenie systému vo firme

Ekonomika v biznise

Executive (výkonnostný) koučing

Executive (výkonnostný) koučing je určený pre podnikateľov, vrcholových manažérov a vedúcich pracovníkov v spoločnostiach. Využíva sa k rozvoju lídrovských schopností, zvyšovaniu efektívnosti lídra, a k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a autority. Vďaka tomuto typu koučingu budete efektívne viesť svojich zamestnancov, komunikovať a osobnostne a kariérne rásť.

Líderské zručnosti

Strategické myslenie

Time management

Tímový koučing

Tímový koučing je vhodný pre pracovné tímy. Pomocou tímového koučingu sa vo Vašom tíme zvýši efektivita a zlepšia pracovné vzťahy. Kouč bude podporou pre Váš pracovný tím, nájde silné a slabé stránky, zvýši kreativitu a odhalí talenty.

Rast efektívnosti tímu

Zlepšenie pracovných vzťahov

Zvýšenie kreativity

Informácie o koučingu

Cieľom koučingu je vyriešiť Vašu situáciu tak, aby boli splnené Vaše životné a pracovné ciele. Po koučovaní dokážete lepšie robiť vlastné rozhodnutia a riešiť rôzne situácie, ktoré nastanú nielen vo Vašom pracovnom a osobnom živote ale aj v podnikaní. Cieľom koučingu je zabezpečiť Váš posun vpred v rôznych oblastiach života, práce a podnikania.

Pri každom stretnutí si stanovíme ciele, ktoré budete mať v pláne za určitý čas dosiahnuť. Jednotlivé kroky budeme upravovať a meniť podľa vývoja situácie na každom ďalšom sedení. Niektoré výsledky uvidíte ihneď, k iným bude potreba viac času, aby bolo výsledky zreteľne vidieť.

Koučing prebieha podľa Vašich individuálnych potrieb a situácií, ktoré chcete riešiť. Kouč Vám bude klásť rôzne otázky a využívať špeciálne techniky, pomocou ktorých si uvedomíte mnoho vecí. Zdiagnostikovaním Vašej situácie nájdete najlepšie riešenie v konkrétnej situácii.

Koučing nie je vhodný pre osoby, ktoré chcú počuť riešenia svojich problémov bez toho, aby niečo urobili. Nie je vhodný pre osoby, ktoré nechcú prebrať zodpovednosť za svoje činy a nemajú skutočný záujem posunúť sa dopredu.

Prvé stretnutie trvá 1 – 2 hodiny. Po zistení, čo všetko si chcete vyriešiť a aké ciele chcete dosiahnuť, si stanovíme frekvenciu stretnutí. Bežné koučovanie trvá pol roka až rok, pričom stretnutia prebiehajú každé 2 – 4 týždne, v závislosti od toho, čo chce klient dosiahnuť v živote, v práci alebo v podnikaní.

Cena koučingu závisí od toho, aký typ koučingu si vyberiete a taktiež od počtu sedení, ktoré prebehnú. Ceny koučingu sa pohybujú bežne od 100€ až do niekoľko tisíc eur za jednu hodinu práce. Avšak pokiaľ sa chcete naozaj posunúť vpred, nebude Vás Vaša investícia stáť nič, pretože sa Vám niekoľko násobne vráti.

Možnosti stretnutia

  • Osobne

  • Telefonicky

    +421 911 903 386

  • Online

    Rýchla online pomoc kedykoľvek a kdeľokovek budete

Pred stretnutím nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo telefonicky.

Kontaktujte nás

Načítavam kalendár...
Powered by Booking Calendar
-
K dispozícii
 
-
Obsadené
 
-
Čakajúce
captcha