Koučing

Zoberte život do svojich rúk

Veľakrát sa ocitáme v situácii, kedy sa nevieme pohnúť ďalej. Niekedy potrebujeme oporu  v našej rodine alebo nájsť niekoho nezávislého, kto prinesie do celej situácie iné svetlo. Nájsť riešenie na Vašu situáciu môžete vďaka koučingu. S koučingom si identifikujete svoje silné stránky, odhalíte svoje schopnosti a rozšírite Vaše myslenie na základe Vašich hodnôt. Ako náš klient si určíte svoje životné priority a ciele.

Koučing Vám pomôže aj v oblasti biznisu. Spoločne môžeme vytvoriť biznis plán, stratégiu a zmeniť Vaše podnikanie smerom k lepšiemu. Pomocou koučingu postavte vo svojom podnikaní ekonomiku na pevných základoch a podnikajte už len efektívne.

Koučing je technika, ktorá pomáha človeku stať sa silnejším, aby si uvedomil, že len on má právo riadiť svoj život alebo biznis. Prebieha formou dôverného rozhovoru medzi klientom a koučom. Kouč Vás pomocou otázok posunie ďalej, pomôže  zvýšiť Váš výkon alebo efektívnejšie dosiahnuť Vaše ciele v živote, v práci a v podnikaní.  Naučí Vás, že nemáte čakať kým sa niečo stane alebo kým sa nájde niekto, kto to urobí za Vás ale že máte zobrať svoj život, kariéru a prácu do vlastných rúk.

Koučing Vám pomôže

Stanoviť si priority

Naučiť sa správne rozhodovať

Vytvoriť systém v podnikaní

Stať sa lídrom

Zvýšiť zisk z podnikania

Stať sa efektívnejšími

Life (osobný) koučing

Ľudskou prirodzenosťou je, že človek nemá rád zmeny, nie je jednoduché prejsť za hranice zóny komfortu. Životom často prechádzame so strachom alebo pochybnosťami. Bojíme sa a máme starosti, čo často spôsobuje nesplnené sny a túžby alebo nerealizované ciele.  Vďaka life koučingu môžete svoje ciele dosahovať s nadšením, radosťou a motiváciou.

Jednoduchšie rozhodovanie

Zvýšenie sebavedomia

Posilnenie silných stránok

Biznis (firemný) koučing

Firemný koučing je určený pre firmy, ktoré chcú zmeniť svoje fungovanie. Tento typ koučingu sa orientuje na rozvoj podnikania, zefektívnenie procesov vo firme, plánovanie, silné a slabé stránky podniku a na riešenie rôznych problémov súvisiacich s podnikaním. Firemný koučing je nastavený priamo pre Vašu spoločnosť v súlade s Vašimi požiadavkami. Investícia do business koučingu je investíciou do budúcnosti Vašej spoločnosti.

Tvorba biznis stratégie

Nastavenie systému vo firme

Ekonomika v biznise

Executive (výkonnostný) koučing

Executive (výkonnostný) koučing je určený pre podnikateľov, vrcholových manažérov a vedúcich pracovníkov v spoločnostiach. Využíva sa k rozvoju lídrovských schopností, zvyšovaniu efektívnosti lídra, a k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a autority. Vďaka tomuto typu koučingu budete efektívne viesť svojich zamestnancov, komunikovať a osobnostne a kariérne rásť.

Líderské zručnosti

Strategické myslenie

Time management

Tímový koučing

Tímový koučing je vhodný pre pracovné tímy. Pomocou tímového koučingu sa vo Vašom tíme zvýši efektivita a zlepšia pracovné vzťahy. Kouč bude podporou pre Váš pracovný tím, nájde silné a slabé stránky, zvýši kreativitu a odhalí talenty.

Rast efektívnosti tímu

Zlepšenie pracovných vzťahov

Zvýšenie kreativity

FACE TO FACE

Face to face koučing je vhodný pre všetkých, ktorý vedia aký majú problém a chcú ho jednorázovo vyriešiť alebo sa správne rozhodnúť. Jedná sa o koučovanie jeden na jedného. Spolu s koučom si naplánujete, čo chcete na stretnutí preberať. Tento typ koučingu môžete využiť ako v osobnom živote, tak aj pri riešení kariéry alebo podnikania.

KOUČING 3M

Koučing 3M znamená, že sa budete stretávať počas 3 mesiacov. Tento koučing je vhodný pre riešenie osobných, pracovných záležitostí a podnikania. Stanovíte si aké problémy chcete vyriešiť, aké ciele chcete dosiahnuť a aké sú Vaše priority. Počas celých troch mesiacov budete monitorovať svoj pokrok v jednotlivých oblastiach života.

KOUČING 6M

Koučing 6M trvá po dobu 6 mesiacov. Koučing je ideálnym riešením pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľov, ktorí chcú rásť.  Tento typ koučingu je možné použiť aj v oblasti osobného rozvoja. Stanovíte si kľúčové aktivity a budete motivovaní k dosahovaniu cieľov. Absolvujete dve koučovacie stretnutia mesačne.

KOUČING 12M

Ročný koučovací program je zameraný na budovanie dlhodobej stratégie. Dlhodobé koučovacie stretnutia sú vhodné pre podniky, ktoré pripravujú ďaľšie kroky alebo majú problémy, ktoré potrebujú čas na vyriešenie. Pokiaľ chcete dlhodobo osobnostne rásť, je tento koučing to pravé pre Vás. Stretnutia budú pre Vás k dispozícii 2x mesačne.

VIP KOUČING

VIP koučing je určený pre tých, ktorí chcú mať kouča vždy po ruke. Jedná sa o intenzívnu spoluprácu medzi koučom a klientom, pri riešení záležitostí napr. v oblasti podnikania a rozhodovania v dôležitých otázkach. Pri využívaní VIP koučingu sa Vám kouč bude venovať v deň, keď to budete potrebovať najneskôr do 4h od Vašej požiadavky.

Cieľom koučingu je vyriešiť Vašu situáciu tak, aby boli splnené Vaše životné a pracovné ciele. Po koučovaní dokážete lepšie robiť vlastné rozhodnutia a riešiť rôzne situácie, ktoré nastanú nielen vo Vašom pracovnom a osobnom živote ale aj v podnikaní. Cieľom koučingu je zabezpečiť Váš posun vpred v rôznych oblastiach života, práce a podnikania.

Pri každom stretnutí si stanovíme ciele, ktoré budete mať v pláne za určitý čas dosiahnuť. Jednotlivé kroky budeme upravovať a meniť podľa vývoja situácie na každom ďalšom sedení. Niektoré výsledky uvidíte ihneď, k iným bude potreba viac času, aby bolo výsledky zreteľne vidieť.

Koučing prebieha podľa Vašich individuálnych potrieb a situácií, ktoré chcete riešiť. Kouč Vám bude klásť rôzne otázky a využívať špeciálne techniky, pomocou ktorých si uvedomíte mnoho vecí. Zdiagnostikovaním Vašej situácie nájdete najlepšie riešenie v konkrétnej situácii.

Koučing nie je vhodný pre osoby, ktoré chcú počuť riešenia svojich problémov bez toho, aby niečo urobili. Nie je vhodný pre osoby, ktoré nechcú prebrať zodpovednosť za svoje činy a nemajú skutočný záujem posunúť sa dopredu.

Prvé stretnutie trvá 1 – 2 hodiny. Po zistení, čo všetko si chcete vyriešiť a aké ciele chcete dosiahnuť, si stanovíme frekvenciu stretnutí. Bežné koučovanie trvá pol roka až rok, pričom stretnutia prebiehajú každé 2 – 4 týždne, v závislosti od toho, čo chce klient dosiahnuť v živote, v práci alebo v podnikaní.

Cena koučingu závisí od toho, aký typ koučingu si vyberiete a taktiež od počtu sedení, ktoré prebehnú. Ceny koučingu sa pohybujú bežne od 100€ až do niekoľko tisíc eur za jednu hodinu práce. Avšak pokiaľ sa chcete naozaj posunúť vpred, nebude Vás Vaša investícia stáť nič, pretože sa Vám niekoľko násobne vráti.

Výsledky našich klientov z koučingu

Možnosti stretnutia

  • Osobne

  • Telefonicky

    +421 911 903 386

  • Skype

    Rýchla online pomoc kedykoľvek a kdeľokovek budete

Pred osobným stretnutím nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo telefonicky.

Kontaktujte nás