Prípadová štúdia – Nastavenie nových pravidiel pre zamestnancov

Popis situácie

Podnik v oblasti nákladnej dopravy, špecializujúci sa na ťažký tovar, čelil pretrvávajúcemu problému nadmerných nákladov na palivo. Podnikateľ zistil pri dôkladnej analýze, že hlavnou príčinou tejto problematiky bola systematická krádež nafty zo strany niektorých zamestnancov, čo vážne ohrozovalo finančnú stabilitu a bezpečnosť podniku.

Riešenie

Podnikateľ sa snažil zaviesť opatrenia a preto navrhol opatrenie, kde vodičom zakázal prekračovať predpísané rýchlostné limity v jednotlivých krajinách, s cieľom znížiť spotrebu paliva. Avšak tento krok sa ukázal ako nedostatočný a náchylný na zneužívanie. Preto sme s klientom hľadali na mentoringových stretnutiach nové riešenie. 

Vykonali sme hĺbkovú analýzu, ktorá ukázala, že potrebujeme nájsť efektívnejší stimul pre zamestnancov, aby sme eliminovali krádeže paliva. Navrhli sme opatrenie, ktoré bolo výhodné pre obe strany – zamestnancov aj podnikateľa. Na základe prepočtov nadspotreby paliva a úspor na palive sme stanovili optimálnu hodnotu príplatku za ušetrené palivo. Zistili sme, že ak by podnikateľ odmenil vodičov za ich úsporu, bude to pre neho stále efektívnejšie, s úsporou presahujúcou minimálne 20 % oproti pôvodným stratám nafty.

Záver

Zamestnanci prijali nový prístup veľmi pozitívne, pretože sa im viac oplatilo dodržiavať etické normy, ako sa zapájať do nelegálnych činností. Implementácia týchto opatrení viedla k výraznému zníženiu problému nadmerných nákladov na palivo až o 30% a zamestnanci boli motivovaní k etickému správaniu vďaka systému odmien, čo v konečnom dôsledku prispelo k zlepšeniu finančnej a bezpečnostnej situácie podniku.