Prečo je dôležité odovzdávať účtovné doklady účtovníkovi pravidelne?

V podnikaní sa často hovorí, že detaily rozhodujú o úspechu. Podnikatelia musia zvládať veľa činností  a riešiť veľa detailov. Jedným z takýchto kľúčových detailov, ktorý by nemal podnikateľ prehliadať,  je pravidelné  predkladanie účtovných dokladov či už účtovnej firme alebo účtovnému oddeleniu

Čo Vám prinesie pravidelné odovzdávanie dokladov?

✅ Buďte pripravení na daňové povinnosti

Vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam v podobe neočakávaných výdavkov na poslednú chvíľu. Čím skôr doklady doručíte, tým skôr budete vedieť, aké finančné povinnosti z pohľadu daní Vás čakajú. Veľa podnikateľov napríklad zabúda, že ak si platíte reklamu na Facebooku či Google Ads, alebo poskytujete služby do zahraničia, tak je potrebné sa zaregistrovať na platcovstvo DPH podľa §7.

📊 Rýchlejšie vyhodnocovanie výsledkov podnikania

Vďaka včasnému dodaniu dokladov máte k dispozícii pravidelné výstupy ako Vaša firma funguje, a tak viete spraviť skôr dôležité rozhodutia napr. v oblasti. napredovania firmy, nových obchodov, či zmien, ktoré by ste chceli zaviesť.

💸 Efektívnejšie riadenie financií

Získate možnosť rýchlejšie reagovať na aktuálnu finančnú situáciu v podniku, riadiť cashflow, prispôsobiť svoje finančné plány či rozhodnutia o investíciách alebo úveroch. Nehrozí Vám tak, že by ste sa dostali napr. do platobnej neschopnosti.

⬇️ Znížite počet nedaňových výdavkov

Sami určite viete najlepšie, že spomenúť si na to, kde mám doklad je často problém aj po mesiaci, nie to po roku. Čím skôr prinesiete doklady, ktoré máte, tým skôr ich vie účtovník zaúčtovať a skontrolovať a vypýtať si doklady, ktoré chýbajú.  Doklady, ktoré nenájdete sú totiž nedaňovým výdavkom a to má za následok zbytočné zvýšenie zisku.

⛔ Vyhnete sa pokutám

Akonáhle sa oneskoríte s dokladmi, vzniká možnosť oneskoreného podania výkazov napr.  k registrácii na DPH, zrušeniu dani z motorových vozdiel a mnohých iných. Z oneskorených podaní vždy vyplnie pokuta od Finančnej správy.

😱 Znížite stres z nestíhania doručenia dokladov

Čím skôr odovzdáte doklady, tým menej na to musíte myslieť, a tak máte viac času na Vaše povinnosti a nemusíte sa obávať, že nám nestihnete doručiť doklady, pretože Vám do cesty prišla nová podnikateľská príležitosť alebo iné neodkladné povinnosti. 

Spokojný majiteľ

Čo teda urobiť, aby ste mali výstupy z podnikania a vyhli sa zbytočným pokutám?

  1. Nastavte si vo Vašom kalendári termín doručenia dokladov do 10.dňa nasledujúceho mesiaca a doručte ich účtovníkovi.
  2. Zbierajte si doklady už počas mesiaca na jedno miesto a potom ich už iba skompletizujete.
  3. Nezabudnite nikdy na bankový výpis, aby si účtovník mohol vypýtať doklady, ktoré chýbajú.

Udržte Vaše podnikanie na správnej ceste. Pravidelným nosením dokladov poskytujete aj účtovníkovi možnosť, aby Vám poskytoval kvalitné služby, informácie a rady.