Ako využívať náš potenciál naplno?

Máme tu ďalší z prípadov, ktorý sme riešili pomocou koučingu.

Na jednom koučovacom stretnutí sme riešili s klientom situáciu, kedy si chcel nájsť pre seba aspoň 1 hodinu času, tak, aby ho nikto nerušil. Poviete si, že je to jednoduché, zatvoríte dvere na kancelárii, vypnete telefón a internet a môžete robiť. Keby nám stačilo odstrániť iba všetky vonkajšie rušivé elementy, všetci by sme mali 100 % potenciál a tým aj výkonnosť. Avšak nedeje sa tak. Prečo?

Medzi tým, čo človek robí a tým čo je schopný urobiť, vždy existuje rozdiel. Aj pri najbežnejších činnostiach, bez ohľadu na to, ako dobre človek vykonáva svoju činnosť, existuje vždy príležitosť urobiť ju lepšie.

Stretnutie

Potenciál – rušivé elementy = výkonnosť

Náš potenciál ovplyvňujú rušivé elementy. Čím menej rušivých elementov  nastane, tým väčší je potenciál, a tým vyššia je naša výkonnosť. Rušivé elementy sa objavujú v mnohých formách. Sú vonkajšie alebo vnútorné. Tie vonkajšie sme už spomenuli vyššie (internet, telefón, kolegovia….). Sú tu však aj vnútorné rušivé elementy, z ktorých sa medzi hlavné radia naše obmedzenia a strach.

Patrí sem aj:

– Potreba byť dokonalý

– Túžba zapôsobiť

– Strach z prehry (ak to neurobím, budú sa mi smiať)

– Nedostatok sebavedomia

– Nadmerná horlivosť

– Potreba byť využitý

– Hnev ….

Jedným zo spôsobov, ako znížiť rušivé elementy, je naučiť sa ovplyvňovať účinok rušivých elementov a dostať sa tak do stavu uvoľnenej koncentrácie. Je to stav, kedy sa človek naplno sústredí, čím dosiahne mentálne štádium, v ktorom dokáže pracovať a učiť sa. A toto je aj úlohou kouča pri koučovaní – pomôcť klientovi naučiť sa ovplyvňovať tieto rušivé elementy tak, aby si vedel sám pomôcť v každej situácii.

Leave a Reply