Máte vo firme efektívny tím?

Keď firma rastie, rastie aj počet ľudí, ktorí v nej pracujú. To však neznamená, že títo ľudia automaticky tvoria tím. Každý z nás má svoje silné ale aj slabé stránky, veľakrát nám nefunguje ani základná komunikácia, tím je neefektívny alebo málo výkonný. Všetko sa však dá napraviť, ak využijete možnosť a vytvoríte si svoj tím tak, aby priniesol požadované výsledky. Skúste sa zamyslieť pri čítaní tohto článku, či aj u Vás ide iba a skupinu ľudí alebo máte naozaj vo firme tím ľudí, ktorí navzájom spolupracujú.

1. Spoločný cieľ

Členovia tímu vedia, aké sú ich spoločné hodnoty a chápu, prečo tím existuje. Sú hrdí na to, že môžu spolu pracovať na naplnení zvoleného poslania a cieľa tímu. Pracujú spoločne a s nadšením.

2. Priority

Ľudia v tíme vždy vedia, čo je potrebné urobiť ako ďalší krok. Vedia, aké ciele majú dosiahnuť a kedy je potrebné začať ich dosahovať a ako.

3. Tímové role

Všetci členovia tímu poznajú navzájom svoje silné stránky ako aj to, kto je za čo zodpovedný a aká je jeho úloha. Ak je niekto skúsenejší, delegujú svoj nápad skúsenejšiemu členovi tímu, aby zabezpečil úspech firmy. Sú na seba pracovne naviazaní a vzájomne závislí. Na druhej strane majú svoje spoločné hranice.

Tím

4. Talent

Každý človek v tíme vie, prečo je v tíme a aká je jeho úloha v kolektíve. Zároveň vie, že tím si ho cení ako jedinečnú osobnosť. Tím využíva talent každého jedného svojho člena.

5. Riešenia

Členovia tímu akceptujú autoritu svojich nadriadených ako aj ich kroky a ich riešenia, ktoré prijímajú, aby firma profitovala a rástla.

6. Konflikt

Tím rieši svoje konflikty priamo v tíme otvorene a produktívne. Konflikty, ktoré vznikajú medzi jednotlivými členmi pri plnení úloh chápu ako dôvod osobného rastu a hľadania riešení.

Tím

7. Normy

Členovia tímu pracujú spolu v súlade s pravidlami tímu a v súlade s nimi aj komunikujú. Pravidlá platia pre každého a každý člen tímu sa zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá.

8. Efektivita

Správny miesto každého jedného člena tímu a správny počet ľudí v tíme zabezpečí efektivitu a produktivitu tímu. Pri práci členovia tímu vedia, že pri spoločných stretnutiach tím pracuje efektívne a produktívne, členovia hľadajú možnosti, ako sa čo najviac spolu stretávať.

9. Úspech

Všetci v tíme vedia, že tím dosiahne úspech a preto sa s hrdosťou delia spoločne o dosiahnuté výsledky. Oslavujú každý úspech a neúspechy sú pre nich výzvou do ďalšieho kola.

10. Spätná väzba

Každý z členov hľadá možnosť spätnej väzby. Hodnotenie spätnej väzby je pre nich cenné, na základe spätnej väzby totiž môžu zlepšiť svoje zručnosti pre skvalitnenie svojich výkonov a posunutie sa na vyššiu úroveň. Pri svojej práci využívajú koučing ako nástroj na rýchle a efektívne riešenia, ako aj na svoj posun či už v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Vedieť vytvoriť správny tím s vysokým pracovným výkonom a pracovať s akýmikoľvek požiadavkami tímu nie je jednoduché. Firmy čoraz viac využívajú tímový koučing na zosúladenie tímu, zefektívnenie činností a zvýšenie výkonu tímu tak, aby firma dosahovala pozitívne výsledky. Ak potrebujete zoceliť svoj tím, tak tímový koučing je práve pre Vás to pravé. 

Leave a Reply