Aké zručnosti sú najdôležitejšie pre rozvoj biznisu v 21.storočí bez zdrojov, známostí a financií

Žijeme v 21 storočí a procesy sa stále menia, neustále sa niečo inovuje a rozvíja. Aby sme dokázali kráčať s dobou a rozvíjať svoj biznis, je potrebné, aby sme aj my rozvíjali. Keď sa vrátime 10 000 rokov dozadu do obdobia lovcov, zistíme, že v tomto období bolo potrebné byť silným a rýchlym, pretože bolo treba loviť zver, aby ľudia prežili. Po tomto období nastúpilo obdobie farmárčenia. Farmári si museli vypestovať návyk chovania dobytku, pestovania plodín, ovocia a  zeleniny. Tento návyk sa veľmi cenil a mnohí na tom zbohatli.

V 18. a 19.storočí nastúpilo obdobie industrie. Začali sa budovať fabriky, firmy, pre ktoré bolo potrebné mať špeciálnych zamestnancov v rôznych odvetviach – sústružníci, hutníci, stavbári a rôzne iné profesie. V tomto období bola ekonomika založená na ťažkej výrobe, vojenskej výrobe, drevovýrobe a podobne. Začali sa budovať univerzity, kde sa učili ľudia byť špecialistami. V tomto období ľudia robili iba činnosť, ktorú mali ako profesiu. Nepotrebovali sa učiť telefonovať, riešiť iné veci ako dnes. Neexistovalo toľko elektronických zariadení, ktoré ľudí rozptylovali. Pretože táto doba nie je taká ďaleká, veľa ľudí ešte aj dnes žije návykmi z obdobia industrie.

Po období industrie nastúpilo obdobie informatiky. V období informatiky je ekonomika hodne naviazaná na intelektuálnu prácu . Duševná práca alebo ako sa u nás hovorí, že niekto pracuje hlavou je v období informatiky posúvaná dopredu, pretože sa do popredia dostávajú pracovné činnosti ako tvorba vzdelávacích programov, konzultanti, projektanti, dizajnéri, IT, vývojári, marketéri a podobne. Všetky tieto činnosti sú spojené so schopnosťou myslieť, stanoviť si priority a zadeľovať si prácu.

Komunikácia

Obdobie komunikácie a biznis

Dnes sme v období komunikácie. Toto obdobie sa líši tým, že sa na nás valí neskutočné množstvo informácií, na ktoré nie sme prispôsobení, aby sme ich mohli spracovať všetky. Kedykoľvek nám môže niekto zavolať, napísať, je množstvo sociálnych sietí, ktoré nás neustále bombardujú.

Najväčším paradoxom je, že dnes nie je práca zadefinovaná. Podnikateľ musí ovládať množstvo oblastí a spracovávať množstvo informácií z oblasti vedenia, manažmentu, personalistiky, marketingu, obchodu, logistiky, nákupu, výroby…. Problém je v tom, že nie všetci majú návyky zadefinovať si správne prácu a určiť si priority, čiže určovať si postupnosť svojich krokov v činnosti. Je to preto, že sa snažíme hromadiť si prostriedky, veci, znalosti. Hromadíme si informácie, chodíme po konferenciách, stretávame sa s úspešnými ľuďmi a napriek tomu stále nerastieme. Dôvod je jasný. Tým, že si žijeme rýchlo, veľakrát nám chýbajú plány. Alebo si stanovím vysoké ciele a plány, ktoré nedokážeme splniť. Chýba nám totiž návyk správne si stanoviť priority.

Napríklad si myslíme, že ak budeme mať viac kontaktov na úspešných ľudí, tým budeme úspešnejší alebo ak budeme mať viac peňazí, budeme úspešnejší alebo sa neustále vzdelávame, ale výsledky nemáme žiadne. Prečo je to tak? Pretože ak chcete, aby rástli výsledky, musíte zmeniť svoju identitu, svoje návyky, ponímanie samého seba.

Knihy

Čo je potrebné urobiť v 21.storočí, aby sa biznis rozvíjal?

Sú ľudia, ktorých neustále prenasleduje úspech, ľudia, ktorí čokoľvek robia, vždy sú úspešní, vždy budú zarábať peniaze. Tajomstvo je v tom, že títo ľudia sa vedia meniť, oni vedia vyhrať nad svojimi obavami, dokážu obmedzovať riziká, majú odvahu ísť dopredu. Všetko závisí od toho, či si dokážeš stanoviť priority. Ešte aj dnes vďaka školským systémom sa väčšina ľudí riadi podľa obdobia industrie, t.j. na jednu činnosť, jedno remeslo, nemajú návyky určovať si ciele. Ďalším hlavným faktorom v rozvoji biznisu a v rozvoji samého seba je určovať konečný cieľ a sledovať procesy.

Vy nepotrebujete veľa kontaktov, nepotrebujete veľa peňazí, veľa informácií, Vy potrebujete sledovať procesy. Predstavte si, že potrebujete prepustiť zamestnanca a neviete ako to vyriešiť. Oslovíte profesionálneho kouča a ten Vám pomôže sa pripraviť na túto situáciu. Viete prečo dokážete s pomocou profesionálneho kouča vyriešiť túto situáciu? Pretože profesionálny kouč Vám pomôže nastaviť si cieľ a stanoviť si priority a reálne kroky, ktoré Vás dovedú žiadanému výsledku. Neuvážené, rýchle nepremyslené kroky dokážu biznis zničiť. Preto je potrebné stanoviť si cieľ, priority a sledovať procesy. Disciplína je základom toho, aby ste dosiahli tieto návyky. Je potrebné vždy vedieť toľko, aby si vedel urobiť nasledujúci krok. Nepotrebujete mať veľa znalostí (veď aj knihovník číta veľa kníh a nemusí byť úspešný). Potrebujete mať disciplínu, lipnúť na logike a systéme. Posledným tajomstvom úspešných ľudí je, že objavujú svoje silné stránky a využívajú svoj potenciál. Aj Vy môžete objaviť svoje silné stránky a svoj potenciál a začať ich využívať pomocou našich koučovacích sedení. Bližšie informácie o koučingu nájdete TU.

Leave a Reply