Príbeh o tom, prečo máte riešiť problémy ihneď

Jeden profesor zobral do ruky pohár s vodou a položil študentom otázku:

„Kto vie, aká je hmotnosť tohto pohára?“ V aule nastal šum. „Asi 200 gramov! 300! 400!“, vykrikovali študenti.

„Pravdupovediac ani ja sám neviem, akú má tento pohár váhu“, povedal profesor. „Teraz to nie najdôležitejšie. Otázka znie: Čo bude, ak budem tento pohár držať vystretou rukou 2 minúty?“

„Nič nebude“ – odpovedeli študenti presvedčivo. „Naozaj nič“, pokračoval profesor.

„A ak budem držať pohár vo vystretej ruke 2 hodiny?“, opýtal sa profesor. „Bude Vás bolieť ruka“, zvolal študent.

„A ak budem držať pohár celý deň vystretou rukou?“, položil ďalšiu otázku profesor. „S najväčšou pravdepodobnosťou ruka znecitlivie. „ odpovedal študent.

„Čo si myslíte, zmení sa hmotnosť tohto pohára, ak ho budem držať celý deň? Študenti sa na seba prekvapene pozreli: „Nie, nezmení sa, ale postupne bude ruka oťažievať“

„A čo mám teda urobiť, aby som vyriešil túto situáciu?“, opýtal sa profesor.

„Položte jednoducho pohár na stôl“, navrhol jeden zo študentov. „Presne tak!“ vykríkol profesor.

„Pamätajte si študenti: Problém vyriešite rovnakým spôsobom, ako potrebujete riešiť svoje záležitosti, situácie a problémy v živote, v biznise, v práci, vo vzťahoch…

A ako to vyriešite?

Premýšľajte o probléme 2 minúty a problém bude vedľa Vás. Premýšľajte o probléme 2 hodiny a problém Vás vyšťaví. Premýšľajte o probléme celý deň a ochromí Vás (paralyzuje), tak ako keď držíte vystretou rukou pohár s vodou celý deň.

Dlhým premýšľaním a váhaním nad problémom sa „váha“ problému neznižuje, ale naopak zvyšuje.

Iba akcia Vám umožní vyrovnať sa s ním. Veľakrát je najjednoduchšie ihneď konať, ako nekonečne premýšľať. Vyriešte svoj problém alebo ho odložte, inak Vás pohltí celých.

Leave a Reply