Prípadová štúdia – Šetrenie nákladov a zmena myslenia

Popis situácie

Malá výrobná firma neodhadla trh a dostala sa do stavu, kedy mala preplnené sklady tovarom a bola v období, kedy sa tovar predával v malom množstve, nakoľko nebola sezóna. Mala zamestnaných 15 ľudí. Keby ďalej vyrábala, dostala by sa jednak do straty a jednak by nemala kam uskladniť tovar. Bolo potrebné prijať urýchlene správne rozhodnutie, pri ktorom by nemusela ľudí prepustiť.

Riešenie 

Klient chcel naďalej vyrábať tovar, aby ľudia mali výplatu, pretože to bolo špecifická výroba a bál sa, že príde o kvalitných ľudí. 

Na stretnutí s klientom sme si zanalyzovali celú situáciu. Hľadali sme spôsob ako si zabezpečiť ľudí a zároveň nevyrábať zbytočne výrobky na sklad, nakoľko sa ešte nevedelo, čo nová sezóna prinesie a aký tovar bude trendom.

Po zanalyzovaní situácie a požiadaviek klienta sme spoločne našli cestu. Zamestnanci vždy pred sezónou pracovali viac ako inokedy, to znamená, že im firma musela platiť nadčasy.  Keďže firma mala dostatok financií na preklenutie obdobia, kým bude potrebné vyrábať, rozhodli sme sa nechať ľudí doma a platiť im mzdu, čiže si vybrali nadčasy vopred.

Výsledok

Na základe uvedeného návrhu firma nemala zbytočné zásoby, a dokonca ušetrila peniaze za nadčasy.