Líder – začnite od seba a pracujte na raste svojho podniku!

Je veľa možností ako môžete pomôcť svojmu biznisu, aby začal rásť a napredovať.

Predstavte si trénera, ktorý trénuje svoj tím, aby bol úspešný a vyhral nad  súpermi.  Tento tréner sa snaží čo najlepšie pripraviť svoj tím, trénuje ho, hľadá  nové spôsoby, efektívne využíva hráčov a vymýšľa rôzne stratégie,  aby jeho tím dosiahol čo najlepšie výsledky a vyhral nad konkurenciou.

Aby však tím dosiahol úspech, musia jednotliví hráči spolupracovať. Iba spoločne môžu dosiahnuť úspech. Tréner však nie je hráčom. Trenér je líder, ktorý vedie čo najefektívnejšie svoj tím k výhre. Je potrebné, aby im rozumel. Spoznáva ich, aby vedel, čo dokážu, čo ich motivuje, čo môže od nich očakávať. Ak by hral v poli, nevidel by všetky situácie, stratil by pohľad z vonku a nemohol by správne nastaviť stratégiu a viesť svoj tím. Rovnako je to aj v biznise.

Team

Ak vediete svoj biznis správnym smerom, firma Vám rastie a vidíte, ako sa Vám darí dosahovať výsledky v predaji,  v postavení na trhu a v konkurencii, ktorá je za nami, tak je to žiadaný stav. Nie vždy sa však darí. Snažíte sa a pracujete na plný výkon, no biznis nerastie.

Dôvody neúspechu môžu byť rôzne, prečo má firma problémy je nutné vedieť, avšak oveľa dôležitejšie je ich vyriešiť. Dôležité je začať od seba. Ak ako líder celý svoj pracovný čas robíte to isté, čo aj Vaši zamestnanci, venujete sa operatívnej práci, ak všetko kontrolujete, pretože neverí te zamestnancom, nevenujete sa stratégiám, plánovaniu, ekonomike a ostatným činnostiam, ktoré má robiť líder, prichádzate o nové možnosti posunúť biznis dopredu. Ak líder stojí na mieste, tak ani Váš biznis sa neposúva a stojí na mieste.

Zmena

Zvlášť v tejto dobe COVID – 19, kedy sa deje veľmi veľa vecí je potrebné, aby lídri rýchlo reagovali na zmeny a urobili čo najviac pre svoj biznis, aby začal rásť. Začnite od seba a staňte sa efektívnym lídrom vo svojom podnikaní! Priznajte si, že je potrebné  urobiť vo Vašom podnikaní zmenu a začnite riešiť to, čo posunie Vás a Váš biznis dopredu.

Keď spravíte tento prvý krok, budete môcť:

  • Viesť biznis aj Váš tím správnym spôsobom
  • Mať najkvalitnejší a najefektívnejší tím
  • Tvoriť stratégie a plánovať
  • Správne komunikovať s tímom a s klientmi
  • Robiť správne ekonomické rozhodnutia

Staňte sa trénerom a nie hráčom a začnite viesť  svoj biznis k dosiahnutiu úspechu.

Leave a Reply