Podnikateľský nápad – založiť si živnosť alebo s.r.o.?

Prišiel podnikateľský nápad a Vy sa potrebujete rozhodnúť, čo idete urobiť. Táto téma je jednou z najčastejších tém, ktoré neustále riešime s našimi klientami.

Väčšinou klienti prídu s tým, že všetci im radia založiť si s spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Je to však naozaj tak? Je lepšie si založiť s.r.o. alebo živnosť? Čo je pre Vás to najvhodnejšie? Vo väčšine článkov nájdete odpovede na výhody a nevýhody s.r.o. či živnosti, ako aj náročnosť ich založenia a ukončenia.

Práve túto otázku ohľadom začiatku podnikania riešime pomocou biznis koučingu. Naši klienti veľakrát odchádzajú s presvedčením, že s.r.o. nie je pre nich vždy na začiatku podnikania tá správna voľba.

Aby sa však budúci podnikateľ mohol správne rozhodnúť, či si založí živnosť alebo s.r.o., mal by si najskôr správne analyzovať dve hlavné oblasti:

  • Podnikateľský nápad a jeho jednotlivé dopady v rôznych oblastiach
  • Potenciál budúceho podnikateľa
Biznis plán

1.Analýza podnikateľského nápadu

Aby bolo podnikanie čo najviac zvládnuteľné s čo najmenšími chybami, je dobré si zanalyzovať čo najviac častí podnikateľského nápadu. Nájsť odpovede na otázky, ktoré je potrebné si zodpovedať ešte predtým ako začnete podnikať, aby ste ako budúci podnikateľ urobil menej chýb a tým urýchlili rozbeh podnikania.

Tých oblastí je niekoľko a medzi najdôležitejšie patria:

1.Očakávania a veľkosť biznisu

2.Ekonomická časť

3.Rizikovosť

4.Časová náročnosť

5.Finančná náročnosť

6.Obchodná náročnosť

7.Zázemie

8.Očakávania…. ale aj iné  ďalšie oblasti, kde si je potrebné prejsť, aby ste sa dokázali stanoviť, či sa vydáte cestou živnosti alebo cestou s.r.o..

Našim klientom pomáhame pomocou špeciálnych biznis koučingových modelov rozobrať si celý podnikateľský nápad, nájsť a obmedziť riziká a zamedziť zbytočným krokom, čím dokážu výrazne zrýchliť svoj začiatok podnikania.

Biznis plán

2.Potenciál budúceho podnikateľa

Hovorí sa, že biznis je taký, aký je jeho majiteľ.

Dokážete zvládnuť podnikanie? Aké skúsenosti Vám pomôžu? Čo môžete urobiť pre to, aby Vaše podnikanie išlo správnym smerom? Ako budete zvládať problémy a riešiť rôzne situácie, ktoré nastanú počas podnikania? Dokážete prevziať zodpovednosť za svoje podnikanie?…. a ďalšie a ďalšie otázky, ktoré by si mal každý pred začiatkom podnikania zodpovedať.

Pretože budúci podnikateľ vstupuje do podnikania so svojim nápadom,  a pretože je na začiatku podnikania postavený biznis na ňom, mal by mať tzv. podnikateľského ducha.

Potenciál budúceho podnikateľa výrazne ovplyvńuje celé podnikanie. Silné stránky, znalosti, skúsenosti, návyky, zvládanie rôznych situácií, preberanie zodpovednosti ako aj ďalšie zručnosti, energia a motivácia posúvajú podnikanie určitým smerom vpred.

Jednou z možností, ako rozvinúť svoj potenciál a tým skvalitniť svoj rozbeh podnikania, je nájsť si dobrého kouča a mentora. Mentor Vám ukáže rôzne podnikateľské kroky, pomôže vyhnúť sa chybám a obmedziť tak riziká, a s pomocou kouča rozviniete seba a svoj potenciál, čo Vám  prinesie zefektívnenie podnikania a jeho rýchlejší rast.

Podľa výsledku analýzy podnikateľského nápadu a svojho podnikateľského potenciálu, si budúci podnikateľ jednoduchšie zvolí druh svojho podnikania, či už sa rozhodne pre živnosť alebo s.r.o..

Nájdite si svojho mentora a kouča, a rozbehnite svoje podnikanie rýchlejšie a efektívnejšie. Môžete nás kontaktovať a my  s Vámi radi preberieme všetky informácie a záležitosti ohľadom Vášho podnikania. Budeme radi pri Vašom posune vpred.

Leave a Reply