Cenotvorba – dôležitý kľúč k úspěšnému biznisu

Dobrá kalkulácia a vhodne stanovená cena, je základom pre úspešné podnikanie v dnešnej dobe. Stanoviť dobrú cenu s cieľom získať požadovaný zisk v období obrovskej konkurencie ako máme dnes nie je vôbec jednoduché. Majitelia firiem si často nastavujú svoje ceny podľa konkurencie a snažia sa tak dať nižšiu cenu než má konkurencia. A to je práve problém! Vaše náklady môžu byť úplne iné ako náklady Vašej konkurencie, podstupujete iné riziká a Vaše produkty môžu byť určené pre trošku inú cieľovú skupinu.

S problémom ako stanoviť cenu svojich služieb, prišla za mnou jedna dlhoročná klientka. Konkurencia v jej odbore neustále rástla a v meste, v ktorom žila sa otvorilo niekoľko prevádzok s rovnakými službami. Základom nášho stretnutia bolo stanovenie cien tak, aby zodpovedli kvalite ponúkaných služieb, klientka sa cítila za svoju prácu dostatočne ohodnotená a zároveň aby boli ceny zaujímave pre potenciálnych zákazníkov.

Rozhovor

S klientkou som počas koučovacieho rozhovoru rozbrala, aký vývoj svojej práce očakáva do budúcna, ako si cení svoju prácu a čo za danú cenu dokáže poskytnúť svojím klientom oproti konkurencii. Použili sme rôzne koučingové techniky, pomocou ktorých si klientka ujasnila ako chce nastaviť svoje ceny a ako ich chce komunikovať prostrediu a zákazníkom s ktorými pracuje.

V závere stretnutia sme sa s klientkou dohodli, že si stanoví nové ceny na základe ujasnení, ktoré prebehlo počas strenutia a že sa stretneme o ďalší týždeň. Na ďaľšie sedenie prišla klientka s novo stanovenými cenami a opäť sme si zhodnotili, či je s týmito cenami spokojná a stotožnená. Výsledkom druhého sedenia bola spokojnosť klientky s nastavením svojich cien. Mala v sebe odhodlanie raziť svoju cestu s danými cenami naprieč konkurenciou.

Leave a Reply