„Máš to urobiť“ alebo „chceš to urobiť“

Medzi dvoma kameňmi – máš alebo chceš

Od malička nám hovoria, čo máme robiť. Máš chodiť do školy, nemáš skočiť do kaluže a milión ďalších takýchto „máš“ alebo „je potrebné urobiť“ počúvame dennodenne. Aj keď už sme dospelí, stále nám niekto hovorí, čo máme robiť.  Niekedy je to myslené ako rada, inokedy je to pokyn, ktorý je potrebné urobiť. Väčšinou je to však názor niekoho na to, ako máme podľa neho žiť a konať. Sú to cudzie názory, ktoré nás nútia prežiť život podľa predstáv iných a nie našich.

Výberom „máš to urobiť“ žijete podľa iných, nie tak, ako vy chcete.

Otázka

„Chcem to urobiť“ je najlepší výber, ktorý môžeme urobiť vo svojom živote.

„Chceš“ to urobiť – to je niečo, čo chceme my, niečo v čo veríme, čo nás robí jedinečnými, čo nám najviac vyhovuje a čo je pre nás podľa nás najlepšie.

„Chceš“ sa objaví vtedy, keď prestaneme žiť podľa iných, keď prestaneme používať „máš to urobiť“ a začneme sa sami rozhodovať o tom, čo urobíme. Vtedy odkryjeme svoj vlastný potenciál a začneme používať svoje názory v praxi.

„Chcem to urobiť“ je najlepší výber, ktorý môžeme urobiť vo svojom živote.

Každý deň, celý život budeme lavírovať medzi „máš to urobiť“ a „chceš to urobiť“. Dôležité je, ako sa rozhodneme žiť. Náš život prináleží nám, nikomu inému. Preto aj rozhodnutie, či budeme žiť podľa toho, čo chceme alebo podľa toho, čo chcú iní, je len na nás.

Ako ste na tom teraz Vy?

Žijete svoj život podľa „máš to urobiť“ alebo podľa „chcem to urobiť“?

Leave a Reply