6 pravidiel efektivity – 6/6 Stanov si ciele

Je tu ďalší deň na naše pravidlo efektivity. Posledné pravidlo sa opäť týka cieľov a ich stanovovania. Ak ste nečítali predchádzajúce články, tak rýchlo tak urobte. Aby ste ich nemuseli kade tade hľadať, prikladáme Vám na ne všetky odkazy.

  1. Každý cieľ musí byť konkrétny a mať presne stanovený termín
  2. Sústreďte sa iba na jednu aktuálnu činnosť
  3. Čím viac úloh máš, tým viac ich urobíš 
  4. Nedrž všetko v hlave 
  5. Plánovanie šetrí čas a energiu
  6. Stanov si ciele – čítajte nižšie a dozviete sa viac 🙂
Stanov si ciele

6. Stanov si ciele

Náš mozog je nástrojom na dosiahnutie cieľov. Ak nemáme ciele – mozog nepracuje. Veď predsa jeho jednou z najhlavnejších úloh je dosahovať ciele. Aj keď nevieš, ako sa dostaneš k cieľu, aj keď nevieš, čo robiť, aby si ho dosiahol, aj tak si stanov cieľ, ktorý chceš dosiahnuť.

A nech mozog pracuje a rozmýšľa, ako cieľ dosiahnuť. Verte, bol pre to vytvorený. Neprejde ani pár dní, a vytvorí cestu k cieľu. Tá cesta nemusí byť správna, ale ak po nej pôjdeš, môže sa zmeniť raz, dvakrát, trikrát, viackrát, ale nakoniec predsa len vás dovedie k dosiahnutiu cieľa.

Dôležité je jednoducho nastúpiť na túto cestu a začať po nej kráčať a potom uvidíš, čo sa bude diať. Ak sa dostaneš do slepej uličky, mozog znovu vymyslí, čo ďalej.

Aby si bol efektívny, vždy si stanov ciele!

Veľa podnikateľov a manažérov hľadá koučov, ktorí im pomôžu byť efektívnejšími v pracovnej ale aj súkromnej oblasti.

Kouč im pomáha stanoviť si ciele, naplánovať si cestu k ich dosiahnutiu a sleduje proces dosiahnutia cieľov. Človek totiž vždy pracuje efektívnejšie, keď sa niekomu zodpovedá. Ak sa chcete dozvedieť o koučingu tak čítajte TU! Ak máte viac otázok neváhajte ma kontaktovať. Dúfam, že sa Vám náš 6 denný maratón efektivity páčil!

Ak chcete pomôcť zefektívniť svoje činnosti alebo seba, viete, kde ma nájdete. 

Leave a Reply